pondělí 15. ledna 2018

#Project365

_DSC4554 (2)Málokdo tady asi ví, že odmala ráda fotím. Občas na to sice nebylo moc času, ale kdykoli to šlo, snažila jsem se hledat neobvyklé pohledy na každodenní realitu. Jen se mi nikdy nepovedlo výsledky dostat na veřejnost. Až do dneška, samozřejmě.

Few here probably know that she liked the photo. Sometimes it was not much time, but whenever it went, I tried to look for unusual views of everyday reality. I have never managed to get the results to the public. Until today, of course.


Může za to vlastně Instagram, který jsem měla založený celkem dlouho, ale byl mrtvý. Nějak jsem si nedokázala představit, k čemu mi by mohl být dobrý. Jenomže před pár dny jsem četla knihu Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram a najednou mi všechno začalo být jasné: můj profil musí vstát z mrtvých!

It may actually be Instagram, which I had set up for quite a long time but was dead. Somehow I could not imagine what I could be good for. But a few days ago I read a book Read if you want to conquer Instagram and all of a sudden it became clear to me: my profile must rise from the dead!

Jak ale něco takového dokázat, když nemám žádného followera ani veřejně vydaný obrázek? Co bych měla fotit, aby to vůbec někoho zajímalo? V tu chvíli jsem narazila na fot challenge, kdy se každý den po dobu jednoho měsíce fotí snímek na předem zadané téma. Měsíc je sice fajn, ale co budu dělat dál, vrtalo mi hlavou.

But how can I do that if I have no follower or public image? What should I take to get somebody interested? At that moment, I came across a photo challenge where she takes a picture for a given topic every month for one month. The moon is fine, but what I'm going to do next is waving my head.

Tak se mi povedlo najít #Project365. Princip je stejný jako v měsíční výzvě, jen celá akce trvá rok. Témata jsem nikde nesehnala, snažím se je vymyslet sama, což není zase tak jednoduché a nahrávat fotku každý den už vůbec není legrace, ale zatím mě to baví. Jenom jsem zvědavá, jestli to opravdu vydržím celý rok. Držte mi palce a sledujte můj Instagram.

So I managed to find # Project365. The principle is the same as in the monthly challenge, just the whole action takes a year. I have no idea of ​​the themes, I try to make them myself, which is not so simple and uploading a photo every day is no longer fun, but I enjoy it. I'm just wondering if I'm going to last for the whole year. Hold my fingers and watch my Instagram.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...