úterý 2. ledna 2018

Kočka, která uměla číst pozpátku/A Cat Who Could Read Backwards

IMG_20170828_192152~2Není pro vás asi žádným překvapením, že mám ráda knihy že série Kočičí krimi od Lilian Jackson Braun. Teď jsem objevila jeden z úvodních dílů, nesoucí název Kočka, která uměla číst pozpátku. Objevuje se v ní většina hlavních postav celé série bok po boku a autorka nabízí základní příběh Qwilleranova života.


It's no surprise to you that I love books like Lilian Jackson Braun's series of Cat crimes. Now I found one of the introductory parts, bearing the name Cat, Who Could Read Backwards. Most of the main characters in the series appear side by side and the author offers the basic story of Qwilleran's life.


Novinář Qwilleran po dlouhé době dostává místo v Daily Fluxion na pozici kulturního redaktora, přestože umění vůbec nerozumí. Původně psal do krimi rubriky. Z osobních důvodů se zabere do práce a dokonce se přestěhuje do podnájmu ke svému kolegovi - kritikovi. Vzápětí se na scéně objeví geniální siamsky kocour Koko, který podle svého majitele čte novinové titulky. Ale pozor - pozpátku!
Když o pár stránek později dojde k první vraždě, zda se, že kocour patra na vlastní pěst. Proč se najednou zajímá o věci, které ho donedávna nebavily? A co doopravdy ví? Dokáže Qwilleranova ukázat správnou cestu?


Journalist Qwilleran, after a long time, gets a place in the Daily Fluxion as a cultural editor, even though he does not understand art at all. Originally he wrote in the rubrics section. For personal reasons, he goes to work and even moves into sublease to his colleague - a critic. Soon, the brilliant Siamese cat Koko, who, according to his owner, reads the headlines. But be careful - backwards!
When a few pages later the first murder occurs, whether the cat's palate on his own. Why is he suddenly interested in things he did not enjoy until recently? And what does he really know? Can Qwilleran show the right path?


Mrtvých přibývá a spojuje je jediná věc: jsou činní na umělecké scéně. Kdo má ale zájem odstranit je jednou pro vždy? Proč? Otázky se válí že všech stran a odpovědi jsou zatím v nedohlednu. Detektivka, jak se sluší a patří. Čtenář má všechny důležité aktéry neustále na očích, a přesto ho nenápadně ani stín podezření. Spíš naopak: člověku, který má zločiny na svědomí, fandí a až do poslední stránky věří v jeho nevinnu.


The dead are growing and joining them the only thing: they are active on the art scene. Who wants to remove them once and for all? Why? The questions are that all parties and answers are not yet in sight. Detective how it belongs and belongs. The reader has all the important players constantly in his eyes, and yet he has no shadow of suspicion. On the contrary, a man who has conscience crimes cheers and believes in his innocence until the last page.


Snad se nic nestane, když prozradím, že rozuzlení není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát... Lilian Jackson Braun si přímo vychutnává, že může fanoušky vodit za nos.


Perhaps nothing will happen when I tell you that it's not as simple as it seems at first glance ... Lilian Jackson Braun enjoys a direct enjoyment of his fans.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...