pondělí 1. ledna 2018

Jak být zajímavý?/How to Be Interesting?

IMG_20170828_192152~2Ukažte mi člověka, který by ostatním nechtěl připadat zajímavý, i kdyby třeba nebyl. Anebo naopak: člověka, co už možná zajímavý je, ale nikdo to o něm neví. Ale jak by se mohl ukázat v jiném světle?


Show me a person who does not want to be interesting to others, even if they were not. Or vice versa: a person who may be interesting, but nobody knows about it. But how could he show in another light?


S nástupem do nové školy jsem zatoužil na spolužáky působit jak než dosud. Budu nový člověk, ne sice ideální nebo dokonalý, ale jiný. Sáhla jsem proto po knize Jak být zajímavý? od blogerky Jessici Hagyové.


As I joined the new school, I wanted my classmates to act as before. I will be a new person, not ideal or perfect, but another. So I reached the book How to be interesting? from blogger Jessica Hagy.


Ze začátku jsem si nákup vyčítala. Nedovedla jsem si představit, jak bych se donutila přečíst motivační brožuru. Pár už jich doma mám a bez povšimnutí leží na poličce mezi ostatními, které odkládání na neurčito. Co mě to tehdy v knihkupectví napadlo?!


That I started reading the purchase. I can not imagine how I would have to read the motivation brochure. Some of them are at home and unnoticed lying on a shelf amongst others who postpone indefinitely. What was it that I thought at the bookstore?!


Tenhle konkrétní svazek mě ale překvapil. Autorka myšlenky formulovala jasně a stručně, bez zbytečně omáčky a navíc tak, aby se daly použít v reálném životě. Hned po do tenis jsem mohla vyrazit do společnosti a stát se nejzajímavějším člověkem mezi přítomnými. Někdo je sice zajímavý sám od sebe, jiný si musí zajímavost vytvořit uměle, jak však autorka říká, každý máme něco, co můžeme předat svému okolí, nebo čím ho zaujmout.


But this particular volume surprised me. The author of the idea formulated it clearly and briefly, without any unnecessary sauce, and in addition to being used in real life. Right after the tennis I was able to go to society and become the most interesting person among the people. Someone is interesting from one another, another has to create an artifact, but as the author says, we all have something we can pass on to our surroundings or what interests it.


Co potřebujeme? Sebevědomí a odvahu. Obojím se dá naučit, i když to třeba bude běh na dlouhou trať. Odměna nakonec stojí za to. Možná se nakonec prohlížíte svému vysněnému, odvážnějšímu já...


What we need? Self-confidence and courage. You can learn both, even if it's going to be a long run. The reward is worthwhile. You may eventually look at your dreamed, brave I ...

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...