čtvrtek 25. ledna 2018

Hackněte svůj život/Hack your life

IMG_20170828_192152~2Poslední dobou čím dál častěji sahám po motivačních knihách. Zatímco dřív mě moc nebavily, teď si jejich čtení vyloženě žívám. Jako poslední jsem si pořídila Hackněte svůj život, která podle anotace měla obsahovat rady ze všech myslitelných oblastí života.


Lately, I've been getting more and more of motivation books. While I did not enjoy much before, I now enjoy reading them. Finally, I made Hack Your Life, which according to the annotation should contain advice from all the conceivable areas of life.


Obálka i titul vypadaly lákavě, do čtení jsem se pustila hned, jak mi zásilka knih přišla domů. Původně jsem sice měla v plánu začít čtením něčeho jiného, ale sáhla jsem rovnou po téhle, připadalo mi, že se dokonale hodí k mojí situaci.


Both the envelope and the title looked tempting, I started reading as soon as my shipment of books came home. Originally I was planning to start reading something else, but I reached it straight after this, it seemed to me that it was perfectly suited to my situation.


Ze čtení jsem si nakonec odnesla jednoduchý poznatek: některé rady a tipy jsou použitelné kdykoli, jiné je nutné upravit a další jsou z mého pohledu naprosto nerealizovatelné. Místy jsem navíc měla pocit, že se autorky opakují, nebo zmiňují věci, které jsou notoricky známé, ale nikdo se jimi neřídí.


From reading, I finally got a simple insight: some tips and tips are usable at any time, others need to be edited, and others are totally unrealistic from my point of view. In addition, I had the feeling that the authors were repeating or mentioning things that are notorious, but nobody does.


Potěšila mě vlastně jenom kapitola o levném cestování a tipy o seberozvoji a celoživotním vzdělávání. Ocenila jsem různé odkazy, věnující se dané tématice poněkud hlouběji. Takových míst však v příručce bylo jen několik, ve výsledku mě kniha zklamala.


I was just pleased with the chapter on cheap travel and tips on self-development and lifelong learning. I have appreciated various references, devoted to the topic somewhat deeper. There were only a few of these places in the book, and the book disappointed me.


Za přečtení sice stojí, ne že ne, může dokonce i inspirovat, ale to je asi tak všechno. Stačí si ji přečíst jednou, možná spíš prolistovat a předat dalšímu zájemci.


While reading is worth it, not not, it can even inspire, but that's probably all. Just read it once, maybe just pass through and pass it on to another prospective.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...