čtvrtek 11. ledna 2018

Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram/Read If You Want to Capture Instagram

IMG_20170828_192152~2Instagram mám založený poměrně dlouho, jen jsem na něj nic nepostovala. Proč taky, když jsem nechtěla vyloženě sdílet soukromí a neměla jsem představu, co by ostatní zajímalo? Pak se mi do rukou dostala kniha Čtěte, pokud chcete dobýt Instagram. No, kdo by nechtěl?!


I have been running Instagram for quite a while, I just did not care about it. Why, too, when I did not want to share privacy privately and had no idea what others would be interested in? Then I read book Read if you want to conquer Instagram. Well, who would not want?!


Svazek obsahuje příběhy několika desítek celosvětově proslulých instagramerů. Každému z nich je věnována jedna dvojstránka se stručnými informacemi, několika fotkami a radami pro začátečníky. Každý samozřejmě doporučuje něco jiného a co se osvědčilo jednomu, druhý zatracuje. Čtenář si proto sám musí rozmyslet, čeho chce dosáhnout a co pro něj bude nejvýhodnější.


The book contains stories of dozens of world-famous instagrams. Each one is devoted to one page with brief information, several photos and tips for beginners. Everyone, of course, encourages something else and what has proved to be one, the other damages. The reader must therefore think of what he wants to achieve and what is best for him.


Přijde mi, že základní rady jsou platné kdekoli po světě, nicméně české vydání obsahuje několik tuzemských tvůrců a jejich tipy, zaměřené přímo na české poměry.


It will come to me that the basic advice is valid anywhere in the world, but the Czech edition contains some of the Czech creators and their tips, focused directly on Czech conditions.


Pro neznalce Instagramu, jako jsem já, se navíc dokonale hodí základní technické poznatky o filtrech a případných úpravách fotek. Autoři varují, které z nich výsledný efekt spíš znehodnotí, a které naopak je při nahrávání přímo žádoucí používat.


For Instagram ignorants like me, the basic technical knowledge of filters and photo editing works well. The authors warn about which effect will rather devalue and which, on the contrary, is desirable to use when recording.


V každém případě kniha stojí za přečtení, ale mám z ní pocit, že není úplně nutné, aby ji měl v knihovně každý jako nějakou Bibli. Spíš to dopadne tak, že si ji člověk jednou přečte a postoupí ji dalšímu, nebo mu bude ležet doma a možná si v ní bude ověřovat informace a dohledávat podrobnosti. Pokud si na ně nevzpomene sám při používání Instagramu.


In any case, the book is worth reading, but I feel it is not absolutely necessary for everyone to have it in the library as a Bible. Rather, it will happen that one will read it once and move it to another, or lie at home, and maybe check the information and search for details. If he does not remember himself when using Instagram.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...