pondělí 29. ledna 2018

Bajky barda Beedleho/Tales of Beedle the Bard

IMG_20170828_192152~2Že jsem se konečně stala šťastnou majitelkou sady doplňkových knih ze světa Harry Pottera, už není žádnou novinkou. Nedávno jsem vydala článek o Fantastických zvířatech a teď jsem dočetla Bajky barda Beedleho. Trochu jsem měla představu, do čeho jdu, pokoušela jsem se je číst krátce po té, co jsem odložila Tajemnou komnatu.

That I finally became the happy owner of Harry Potter's Supplementary Books Kit is no longer new. I recently released an article about Fantastic Beasts, and now I've read Tales of Beedle the Bard. I had an idea of ​​what I was going to, I was trying to read them shortly after I had put down the Secret Chamber.


Tehdy mě kniha nijak zvlášť nezaujala. Po pár stránkách jsem ji vrátila kamarádce a zapřísahala se, že ji nebudu znovu zkoušet číst. přísahu jsem porušila letos na Nový rok, kdy jsem knihu dočetla během půl dne.

At that time, the book did not really care. After a few pages, I returned her to a friend and swore I would not try to read it again. the oath I broke this New Year's Eve this year, when I read the book within half a day.

Najednou mě začala bavit. Příběhy mě zaujaly, dokonce mi přišly celkem reálné (když si odmyslím zmínky o magii) a poučné. Krásně zapadají do čarodějnické série. Bajky pocházejí z pozůstalosti zesnulého ředitele Bradavic, který je opatřil poznámkami a z původních run je přeložila Hermiona. Protože jde o vydání pro mudly, je doplněné vysvětlivkami v takovém kontextu, aby děj pochopili i nekouzelníci.

Suddenly, she began to entertain me. The stories caught me, even when they came quite real (when I ignore references to magic) and instructive. Beautifully fit into the wizard's series. Tales come from the estate of the deceased director of Hogwarts, which is provided with notes and translated by Hermione from the original run. Since it is a Muddles edition, it is complemented by explanatory notes in such a context that even non-magistrates understand the story.

Málokdy se mi v knihách líbí obrázky. Většinou mě ruší od čtení a vnucují mi, jak si mám jednotlivé scény představovat. tentokrát jsem proti ilustracím nic neměla, přenesly mě do temného středověku a přiblížily mi tak období, ve kterém se všech pět příběhů odehrává. Za mě tedy naprostá spokojenost.

I rarely like pictures in my books. Mostly they cancel me from reading and force me to imagine the scenes. this time I did not have anything against the illustrations, they took me to the dark Middle Ages and brought me closer to the period in which all five stories are taking place. For me, then, total satisfaction.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...