sobota 30. prosince 2017

Osamělý mrtvý muž/Lonely dead man

IMG_20170828_192152~2Knihy Václava Erbena jsem objevila před lety během návštěvy antikvariátu, když mi je doporučil jeho majitel jako svoji oblíbenou četbu, která by mě taky mohla bavit. Nejdřív mi dal několik detektivek z archeologického prostředí a dokonce mi nabídl, abych si je odnesla zdarma, že je zaplatím až později, pokud si k nim najdu vztah. Jinak si je zase vezme zpět a najde mi čtivo podle mého gusta.


I discovered the books of Václav Erben years ago during a visit to the antiquarian books when my owner recommended it to me as my favorite reading, which could also have fun. At first he gave me some detectives from the archaeological environment and even offered me to take them for free, to pay them later if I find a relationship with them. Otherwise, he takes them back and finds me read to my taste.


Teď jsem začala Erbena vyhledávat aktivně a divím se, jak málo lidí ho zná. Kdykoli zmíním jeho příjmení, každému se hned vybaví sbírka balad Kytice, ale nikomu nedojde, že už se neshoduje křestní jméno. A pak musím dlouze vysvětlovat, že jde o dva naprosto rozdílné muže, přičemž můj Erben psal detektivky s kapitánem Exnerem v hlavní roli. Na to se každý začne podivovat a já už se nedostanu k tomu rozhovoru o příběhu, protože se můj protějšek vyčerpá snahou pochopit, jak mohou existovat dva spisovatelé stejného jména a rozdílneho díla.


Now I started searching Erbena actively and wondering how few people know it. Whenever I mention his surname, everyone will immediately pick up a collection of Kytice ballads, but nobody will find that the first name does not match. And then I have to explain a long time that they are two completely different men, and my Erben wrote the stories with Captain Exner in the lead role. Everyone is starting to wonder about it, and I will not get to the narrative story because my counterpart is exhausted by trying to understand how two writers of the same name and different works can exist.


Osamělý mrtvý muž se odehrává z velké části v pražské zoo, ale začátek nás zavede na sídliště uprostřed města, kde najde náhodný chodec muže. Vypadá to, že to jen přehnal s alkoholem, ale do rána na záchytce umírá. Následná pitva odhaluje podivné okolnosti jeho skonu. Byl otráven. Na těle má vpich, ale nelze s určitostí říct, co se mu přesně stalo. Jediné řešení je příliš fantastické, než aby bylo reálné a pátrání se rozbíhá na plné obrátky. Jen o pár stránek dál dojde k další násilné smrti, tentokrát rovnou v zoologické zahradě. Spojuje mrtvé něco? Kapitán a jeho spolupracovníci Vlček a Beránek se chytají každé stopy.


The lonely dead man takes a great part in the Prague zoo, but the beginning leads us to a settlement in the middle of the city where he finds a man's accidental walker. It looks like he's just overdone with alcohol, but he's dying in the morning. The subsequent autopsy reveals the strange circumstances of his demise. He was poisoned. He has a stenosis on his body, but he can not say for sure what exactly happened to him. The only solution is too fantastic to be real, and the quest is moving to full swing. Only a few pages later will another violent death, this time straight in the zoo. Does the dead associate anything? The captain and his co-workers Vlcek and Beranek catch each and every trace.


Kniha nepatří mezi nejnovější, během letošního roku ji znovu vydal Knižní klub a oproti moderním krimi příběhům je podstatně poetičtejší. Dokonce místy oplývá romantikou a čtenář v ní najde i dobové reálie. Proti knihám, které mi od Erbena doporučil antikvář, mě tahle celkem nudila, ale statečně jsem ji dočetla a ve výsledku nelituji ani chvilky.


The book does not belong among the newest, this year it was released again by the Book Club and, compared to modern critics, the story is much more poetic. Even in some places it is romantic, and the reader can also find periodicals in it. Against the books I used to recommend Antiquarian from Erben, I was bored with this, but I bravely read it, and I do not regret it for a moment.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...