pondělí 25. prosince 2017

Návštěva z pravěku/A Visit from Prehistoric Times

IMG_20170828_192152~2Hrozně ráda dostávám knihy. Je celkem jedno jaké, jako správný knihomol přečtu všechno. Tak jsem se dostala ke knihám od paní, která rušila svoji léta budovanou knihovnu. Že je jí líto svazky jen tak vyhodit, a jestli bych je prý nechtěla. Dokonce mi nabídla, abych si vybrala ty, které mě budou zajímat. Nakonec jsme se dohodly, že mi knihy bude dávat postupně a já si s nimi budu moct dělat, co uznám za vhodné.


I love to get books. It does not matter what, like the right book reader, reads everything. So I got to the books from the lady who was interfering with my summer library. She was sorry to throw the bundles away, and if I did not want them. She even offered me to choose those that would interest me. Finally, we agreed to give me the books gradually and I will be able to do what I find fit.


Právě v prvním balíčku byla Návštěva z pravěku. V první chvíli jsem si myslela, že to bude nějaký stupidní brak pro děti. Nějaká za vlasy přitažená fantasmagorie a odložila jsem ji na později.

Just in the first package was the Premiere Visit. At first, I thought it would be a stupid bracket for kids. Somewhat attracted fantasmagoria for my hair and postponed it for later.
 

Sáhla jsem po ní zanedlouho, když jsem potřebovala tenký svazek na cestu. Tehdy jsem si všimla, že se na titulní stránce skví nenápadné jméno Jules Verne. Že by napsal knihu, o které bych nevěděla?! Svazek putoval do tašky a ještě ten den jsem ho skoro celý zdolala.

I reached for her shortly when I needed a thin bundle to travel. That's when I noticed that Jules Verne's inconspicuous name was on the front page. That he would write a book that I would not know ?! The bundle went in the bag, and I almost overcame it the next day.
Skutečnost byla jiná. Ve stylu verneovky Návštěvu z pravěku napsal Petr Ginz. Je to jediné jeho dílo (kromě deníku), které se po jeho smrti v Osvětimi dochovalo. Už to samo o sobě čtenáře znejistí. A co teprve odhalení takové znalosti světového spisovatele, že je takřka nemožné odlišit Ginzovu tvorbu? Co mě opravdu překvapilo, byl doslov autorovy sestry, Chavy Pressburger, která do knihy před vydáním doplnila některé pasáže, jak by je asi Petr napsal, kdyby válku přežil. Tak proto tolik podobnosti s Evropou pod nadvládou nacistů!

The reality was different. In the style of a virgin, Peter Ginz wrote a visit from prehistory. It is his only work (except the diary), which survived after his death in Auschwitz. It's already perplexed by the reader. And what about discovering such a world writer's knowledge that it is almost impossible to distinguish Ginz's work? What really surprised me was the author's sister, Chavy Pressburger, who added some passages to the book before the release, as Peter would have written if he survived the war. That's why so much similarity to Europe under Nazi domination!
Příběh samotný je čistě dobrodružný. Odehrává se v africkém Kongu kam se vydávají dva vědci, Baker a Dupont, pátrat po monstru, které děsí a požírá zdejší obyvatele. Brzy jde o život i jim a zdá se, že z rozhodnutí hlavního padoucha mají být odstraněni. Nejsou však jediní, kdo mu stojí v cestě. Samozřejmostí je happyend a sci-fi vysvětlení hodné Verna. Jediná škoda, že jsem ho objevila v polovině čtení a pak nebyla překvapená.

The story itself is purely adventurous. It takes place in the African Congo where two scientists, Baker and Dupont, are searching for a monster that frightens and eats the local inhabitants. Soon it is about life and them, and it seems that the decision of the main villain is to be removed. But they are not the only ones who stand in their way. Of course, there is a happy ending and sci-fi explanation worthy of Verne. The only pity I found him in the middle of reading was not surprised.
Máte oblíbené knihy od neznámých autorů? Napište mi do komentářů jejich názvy!

Do you have favorite books from unknown authors? Write me their names in the comments!

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...