středa 6. září 2017

Než se zoo probudí /Before the zoo wakes up

11Pořídila jsem si Trojskou kartu. Ze zcela zištných důvodů, samozřejmě: proč platit 240 Kč za vstupné do zoo,když si můžu koupit lístek za tři stovky, který mi platí nejen do zoo Praha, ale i do Trojského zámku a Botanické zahrady hlavního města Prahy?


I got a Trojan card. For quite auspicious reasons, of course: why pay CZK 240 for a zoo entry when I can buy a ticket for three hundreds, which applies not only to the Prague Zoo, but also to the Troja Chateau and the Botanical Gardens of the Capital City of Prague?


Plná odhodlání jsem v pondělí vyrazila, dokonce jsem si při stala, abych měla jistotu, že u pokladny budu hned, jak otevře. Popravdě, nebyla jsem jediná, kdo měl takový nápad, sešlo se nás tam asi dvacet, ale to se na rozloze 50 hektarů lehce rozptýlilo.


I had a full commitment on Monday, even when I was ready to make sure that I would be at the box office as soon as she opened. Actually, I was not the only one who had such an idea, we met about twenty, but it was scattered about 50 hectares.


Užila jsem si to vážně na maximum. Že jsem viděla kvanta zvířat, to nikoho nepřekvapí, ale věděli jste třeba, že je v zoo morový sloup, nebo válečný protiletecký kryt? Anebo že si můžete vychutnat neobvyklé pohledy na hlavní město? Ať nemluvím ani o krmení zvířat a dalších lákadlech s nimi spojenými! Prostě paráda - jenom kdybych měla lepší počasí...


I really enjoyed it. That I saw a bunch of animals would not surprise anyone, but did you know that there was a plague column in the zoo or a war anti-aircraft cover? Or that you can enjoy unusual views of the capital? Let me not even talk about feeding animals and other attractions associated with them! It's just great - if only better weather ...


Jaké zážitky ze zoo máte vy? Podělte se o ně dole v komentářích!


What zoo experiences do you have? Share them down in the comments!

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...