čtvrtek 7. září 2017

Jak si zorganizovat čas?/How to organize time?

_DSC4554 (2)Nepřijde mi, že bych byla zrovna ten správný člověk, který by měl ostatním radit, jak si organizovat čas. Všechno dělám na poslední chvíli, ale pokaždé si na začátku školního roku dám předsevzetí, která letor URČITĚ dodržím. Všichni asi tuší, jak to pak dopadne…


It does not come to me to be the right person to advise others on how to organize time. Everything I do at the last moment, but every time I start at the beginning of the school year, I will give a resolution that I will respect the lecturer. Everybody probably guesss how it will come out ...

TO DO LIST. Sice tenhle výraz bytostně nesnáším, ale nejlíp odpovídá tomu, o co se bude jednat. Na kus papíru si napište, čeho chcete během letoška dosáhnout. Vylepšit si známku z neoblíbeného předmětu? Psát úkoly opravdu doma, a ne o přestávce před hodinou? Mít tašku připravenou už večer a ráno si moct přispat?


TO DO LIST. I do not like this expression, but it best suits what is going to happen. On a piece of paper, write what you want to reach during this summer. Improve your stamp from an unpopular subject? Writing assignments really at home, not a break an hour ago? Have a bag ready for your evening and in the morning to contribute?
Tenhle seznam si můžete ještě ozdobit podle vašich představ, ale nejdůležitější je vyvěsit si ho někam na viditelné místo a každý měsíc si oznámkovat, jak se vám daří jednotlivá předsevzetí plnit. Pěkně od 1 do 5 jako ve škole.


You can still decorate this list to your liking, but the most important thing is to put it in a visible place somewhere and mark each month how you can fulfill your individual pronouns. Pretty from 1 to 5 as in school.
ÚKOLNÍČEK. Jeden čas jsem si myslela, že úkolníčky jsou jenom pro mrňata a zadání domácích prací jsem si poznamenávala na okraje sešitů, na jejich desky, nebo je rovnou kroužkovala v učebnicích. Nedopadalo to dobře a vždycky jsem je zjišťovala na poslední chvíli ve třídě.


THE RUNNER. One time I thought that the damsels were just for the lamb, and I made notes on the edges of the notebooks, on their boards, or circled them in textbooks. It did not work well and I always found them at the last moment in the classroom.
Letos jsem si vyrobila úkolníček podle svého, takže se nemusím stydět za infantilní grafiku. Stránky uvnitř jsem si rozdělila na čtyři sloupky: předmět (stačí úzký, budu používat zkratky), zadání (nejširší, přesné zadání referátu vyžaduje dost místa), na kdy? (datum odevzdání, stačí opět úzký sloupek), o.k. (další uzounký sloupeček; tady si úkol odškrtnu, až bude hotový).


This year I made a towel according to my own, so I do not have to be ashamed of infantile graphics. I have divided the pages within four columns: Subject (just narrow, I will use abbreviations), input (the widest, exact assignment of the paper requires plenty of space), when? (Date of submission, just a small column again), o.k. (Another bumper stack, where I will untie the job when it's done).
PLÁN. Na papír jsem si narýsovala čtvercovou síť o rozměrech 8x24 políček, něco na způsob rozvrhu. V pondělí až pátek jsem si zapsala rozvrh, do volných políček jsem si označila čas na brigádu, přípravu do školy atd. Jediný problém je, že tady můžete mít zaznamenané jenom pravidelné aktivity, a proto si vedu ještě


PLAN. On the paper, I plotted a square network measuring 8x24 squares, something in the way of a schedule. Monday to Friday, I signed up for a timetable, I picked up time for brigade, school preparation, etc. The only problem is that here you can only record regular activities here, so I still know
DIÁŘ, který nosím všude s sebou. Nejvíc se mi osvědčil malý týdenní s několika řádky na každý den. Poznamenávám si do něj všechna důležitá data a plány na vzdálenější budoucnost, ale i kdy vyjde který článek tady na blogu, nebo video na YouTube. Poznámky v uplynulých dnech proškrtávám, a když na stránkách ještě zbyde místo, používám diář jako poznámkový blok (hlavně ve druhé půlce roku). Nikdo kromě mě se v něm nevyzná, ale aspoň mám všechno pěkně pohromadě.


THE DIARY I carry everywhere with me. The best thing I did was a small week with a few rows every day. I note all the important dates and plans for the more distant future, but even when it comes out which article here on the blog or the video on YouTube. I have been sketching notes in recent days, and when there is still room left, I use the diary as a notepad (mainly in the second half of the year). Nobody except me will know about it, but at least I have everything together.
ROZVRH HODIN. Ten pro domácí přípravu je zakomponovaný v plánu, jenomže je potřeba mít nějaký malý s sebou ve škole. Vědět v kolik zvoní, nebo jaká hodina následuje, se vyplatí. Osvědčil se mi jednoduchý vytištěný ve formátu A5, kde si navíc začerním hodiny, které nemám, nebo do které půlky půlených předmětů nepatřím. Je to pomůcky spíš pro mě, spolužákům většinou moc nepomůže. A abych nezapomněla, nosím ho založený v diáři.


TIMETABLE. The home preparation is embedded in the plan, but there is a need to have a small one with you at school. Knowing how much it rings or what an hour it's worth is worthwhile. I have proven to be a simple one printed in the A5 format, where I am going to black out a lesson I do not have, or to which half of my pieces do not belong. It's more of a tool for me, it does not help much for classmates. And to be forgotten, I carry it in a diary.


Jak si čas organizujete vy? Napište mi své zkušenosti do komentářů!


How do you organize your time? Email me your comments!

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...