neděle 3. září 2017

Agatha Christie: Karty na stole /Agatha Christie: Cards on the Table

IMG_20170828_192152~2Knihám z pera Královny detektivek většinou neodolám. Dokonce jsem si umístila, že sesbírám její kompletn bibliografii. Poravdě, zatím mi velká část chybí, ale jako poslední přírůstek jsem si do knihovny pořídila Karty na stole, které před časem vyšly v Knižním klubu.


I usually do not resist the Queen detective books. I even found myself collecting her complete bibliography. Poravda, I am still missing a large part, but as the last increment I bought the Cards on the table, which were published in the Book Club some time ago.


Hlavním hrdinou se stává můj oblíbenec Hercule Poirot a značně excentrická spisovatelka detektivních románů, paní Ariadne Oliverová. Vše začne docela nenápadně, když detektivův známý, pan Shaitana, prohlásí, že má sbírku dokonalých vrahů. Jen on ví, že spáchali vraždu, která jim nikdy nebyla oficiálně prokázána. Dokonce neváhá sezvat tuto podivnou společnost na večírek.


The main hero is my favorite Hercule Poirot and the highly eccentric writer of detective novels, Mrs. Ariadne Oliver. It all starts quite discreetly when the famous detective, Mr. Shaitana, claims to have a collection of perfect murderers. He just knows they have committed a murder that has never been officially proven to have been done. He does not even hesitate to bring this strange company to the party.


Celý večer trousí nejrůznější narážky a po partii bridge je nalezen mrtvý. Kdo zabil hostitele a byl natolik chladnokrevný, aby se dál věnoval hře?


The whole evening is thrown by various hints and after the bridge the bridge is found dead. Who killed the host and was so cold-blooded to continue playing the game?


Christie na scénu uvedla čtveřici možných pachatelů a stejný počet pátračů. Pomůže, když si domnělé zločince rozdělí? A kdo z nich čin opravdu vykonal? Jak se zdá, každý mohl ze smrti zdánlivě vševědoucího může mít nemalý prospěch.


Christie put four potential offenders on the scene and the same number of scouts. Will it help when they share the alleged criminals? And who really did it? Everyone seems to have a great benefit from the seemingly omnipotent death.


Lady Agatha si vyhrála s psychologií postav. Jsou dokonale reálné a schopné samostatného života. Vlastně by mě vůbec nepřekvapilo, kdybych ve svém okolí našla dvojníka některé klíčové postavy.


Lady Agatha won with psychology of characters. They are perfectly real and capable of independent living. Actually, I would not be surprised if I found some key characters in my neighborhood.


A kdo byl skutečným pachatelem? To pochopitelně neprozradím. Až do poslední stránky můžete sázet na kohokoli z přítomných, pomalu včetně nejslavnějšího detektiva. Teprve když se dozvíte pravé vrahovo jméno, začnou všechny stopy zapadat do sebe a dojde vám, že to přece od začátku nemohlo být jinak. Prostě další kniha, jejíž autor si s vámi hraje jako kočka s myší.


And who was the real offender? Of course I will not tell. Until the last page you can bet to any of the attendees, slowly including the most famous detective. Only when you learn the true killer's name will all the clues begin to fit in and it will happen to you that it could not be different from the beginning. Just another book whose author plays with you like a cat with a mouse.


Kdo je váš oblíbený literární detektiv? Napište mi to dolů do komentářů!


Who is your favorite literary detective? Write me down in the comments!

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...