středa 23. srpna 2017

Film: Princezna a písař

_DSC4554 (2)

Nedávno jsem se setkala s názorem, že české filmové pohádky upadají. Nevím sice, jestli ta s názvem Princezna a písař, uvedená Českou televizí, upadlá je, ale s klidným svĕdomím přiznám, že na sváteční klasiku v podobĕ Pyšné princezny, nebo Princezny se zlatou hvĕzdou nemá. I když nesporným faktem zůstává, že znám podstatnĕ slabší pohádková díla.


Princezna a písař je poplatná dnešní dobĕ. Princezna Amálka ani zdaleka není ta obvyklá princeznička, která se nehne bez zástupu dvorních dam a lokajů, ale do jisté míry je schopná se postarat sama o sebe. Ať žije genderová rovnoprávnost! Tvůrci sice zachovali oblíbený motiv se střevíčkem, jenomže která dřívĕjší princezna by si dovolila svému zachránci přikazovat (nebo nedej bože radit!), co má dĕlat dál? Podle očekávání by se mu vrhla kolem krku, případnĕ rovnou samou radostí omdlela. A v Princeznĕ a písaři dokonce odpadne i ono obligátní "ruku princezny a půl království tomu, kdo..." krále vyseká z libovolného průšvihu, ale v naprosto převráceném slova smyslu.


Jak v rozhovoru správnĕ podotkla představitelka hlavní ženské role, princezny Amálky, pohádkový příbĕh se tady s trochou nadsázky kříží s akční Kobrou 11. Já v ní zase místy vidĕla Angeliku po česku, decentnĕ přizpůsobenou dĕtskému divákovi. V každém případĕ se zdá, že pohádkovosti zrovna příliš nepobrala. Pokouší se kombinovat prvky tĕch nejúspĕšnĕjších a experimentuje s konečným výsledkem.


To bohužel není jediná výtka, kterou ke snímku mám. Odkud se vůbec vzal název Princezna a písař? Princeznu ještĕ chápu, tohle slovíčko odkazuje přímo na hlavní roli, jenže co ten písař? Mladík, s nímž Amálka utíká, Janek, se cvičí na elitního ozbrojence. Jednou nebo dvakrát padne zmínka, že by z nĕj mohl být písař, nebo třeba rovnou komoří, a přesto mi přijde, že výstižnĕjší by bylo Janek a princezna, případnĕ Princezna na útĕku a v krajní nouzi bych se spokojila i s Princeznou drsňačkou.


Ne snad, že by nestálo za to pohádku vidĕt, ale jsem si skoro jistá, že se mezi poklady české kinematografie zařadí jen velice tĕžko.

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...