čtvrtek 31. srpna 2017

Dobrá znamení / Good Signs

IMG_20170828_192152~2Knihy sira Terry Pratchetta mám obecně ráda. Snažím se od něj přečíst všechno, co vyšlo v češtině, ale občas si od jeho díla musím dát pauzu. Třeba v podobě Dobrých znamení, která napsal společně s mým dalším oblibeným autorem, Neilem Gaimanem.


Sir Terry Pratchett's books are generally glad. I try to read everything that came out in Czech, but sometimes I have to pause from his work. Perhaps in the form of Good Signs, which he wrote along with my other favorite author, Neil Gaiman.

Ke knihám a uměleckým dílům celkově mám zajímavý postřeh: většinou se mi líbí první půlka, zatímco druhou bych nejradši přeskočila. U Dobrých znamení to bylo přesně obráceně. Když se na několika prvních desítkách stran řešilo narození Antikrista, knihu jsem znudeně odložila a vrátila se k ní teprve v okamžiku, kdy jsem neměla nic jiného na čtení. A líbila se mi!


For books and works of art, I have an interesting look at all: I usually like the first half, while the other I'd rather skip. At Good Signs it was exactly the opposite. When the birth of Antichrist was dealt with on the first few dozens of pages, I put down the book borely and returned only when I had nothing else to read. And she liked me!
O co v příběhu jde? Blíží se konec světa, co nevidět vyjedou čtyři jezdci z Apokalypsy a do toho všeho se míchá tři sta let staré proroctví a lovci čarodějnic. Přijde vám to trochu moc? Neřekla bych a děj je mnohem složitější. Ale co by člověk mohl chtít od bezmála pětiset stránkové bichle?!


What's the story about? The end of the world is approaching, and four apocalypse riders will go out and all three hundred years of prophecy and witch hunters mix. Will it come to you a little too much? I would not say and the story is much more complicated. But what about one hundred pages of pages?
Abych pravdu řekla, vliv Gaimanem jsem moc neodhalila. Spíš mi celý svazek připomínal nějaké pratchettovské urban fantasy ve stylu trilogie o Johnnym, nebo povídky Gramofony noci. Dokonce v příběhu vystupují postavy, jak je znám ze Zeměplochy...


To tell the truth, I did not reveal the influence of Gaiman. Instead, the whole book reminded me of some Pratchett's urban fantasy in the style of a trilogy about Johnny, or a short story of Night Gramophones. Even in the story, characters appear, as is known from the Discworld ...
Ve výsledku jsem si ze čtení odnesla neobvykle rozpačitý pocit. Sem tam se objevila scéna, která mě pobavila, občas jsem se i zasmála, ale přesto se nemůžu zbavit dojmu, že kniha vznikla jenom pro peníze a oba pánové ji spíchli horkou jehlou. Nevím, do jejich tvůrčího záměru nevidím, ale v každém případě by se celá zápletka dala odvyprávět v menším rozsahu...


As a result, I read an unusually embarrassed feeling. There came a scene that amused me, sometimes I laughed, but still I can not get rid of the impression that the book was created for money only and the two gentlemen squeezed her with a hot needle. I do not know, I can not see their creative intention, but in any case the whole plot would be less noticeable ...
Četli jste Dobrá znamení? A jaký z nich máte pocit? Napište mi to dolů do komentářů!


Have you read Good Signs? And which one do you feel? Write me down in the comments!

Žádné komentáře:

Okomentovat

T. M. Frazier: King

Ke knize King od americké spisovatelky T. M. Frazier jsem se dostala vlastně náhodou, když mi ji z týmu Megaknihy.cz nabídli jako recen...